Language: 简体中文 English
Organizing Committee
Organizing Committee
Chairman   CAI Rang China Powder Metallurgy Alliance
     
Vice-Chairman  HUANG Boyun Central South University
  LI Yuanyuan Jilin University 
   LU Debao NBTM New Materials Group Co., Ltd.
  LI Puming LAIWU IRON & STEEL GROUP POWDER METALLURGY Co., Ltd.
  WANG Xinjiang The Chinese Society for Metals
  ZHANG Shaoming China Iron & Steel Research Institute Group
  ZHOU Kechao Central South University
  WANG Chen China Iron & Steel Research Institute Group
  ZHOU Wuping Advanced Technology & Materials Co., Ltd.
  XUE Zhisheng GKN (BAZHOU) METAL POWDER Co., Ltd.
  SONG Lihui Hoganas (China) Co., Ltd.
     
Secretary   HAN Wei China Powder Metallurgy Alliance
     
Members   ZHUANG Zhigang Xiamen Tungsten Co., Ltd.
  SHENG Chengxiu HaiAn Yingqiu Group Co., Ltd.
  ZHONG Jingming CNMC Ningxia Orient Group Co., Ltd.
  CHEN Yunfa Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences
  LI Jun SAE-China
  QU Xuanhui University of Science and Technology Beijing
  NIE Zuoren Beijing University of Technology
  YI Jianhong Kunming University of Science and Technology
  YU Yang Xiamen Tungten Co., Ltd.
  ZONG Guisheng 3D Printing Technology, Inc.
  LI Qingan Chongqing Huafu Industry Co., Ltd.
  CAO Yang NBTM New Materials Group Co., Ltd.
  SHAO Jian Shanghai Automotive Powder Metallurgy Co., Ltd.
  WANG Chonglin Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences
  WANG Yingjun South China University of Technology
  MA Qian Royal Melbourne Institute of Technology
  YANG Yong Anshan Iron and Steel (Anshan) Powder Metallurgy Materials Co.,Ltd.
  ZHANG Pingxiang Northwest Institute for Nonferrous Metal Research
  ZHANG Jiuxing HeFei University of Technology
  XU Tong Porite Yangzhou Technology & Industry Co., Ltd.
  NI Guancao CHINA GENERAL MACHINE COMPONENTS INDUSTRY ASSOCIATION
Important Dates

Bank Transfer Deadline 

September 01, 2018

Online Payment Deadline
September 05, 2018

Standard & On-site Registration Deadline
September 01, 2018